Thư viện

Danh mục sách giáo trình, chương trình học

1

Tên sách

Giáo trình Múa dân tộc Kinh

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam – NGƯT Trần Đức Viễn, NGND Phùng Hồng Quỳ (Biên soạn)

Nơi xuất bản

Hà Nội, Nxb Văn hóa dân tộc, 2013

Nội dung chính

Khái quát về dân tộc Kinh và nghệ thuật Múa dân tộc Kinh; Yếu lĩnh động tác múa dân tộc Kinh: (Nhập môn và các động tác cơ bản; Múa tay không; Múa mõ; Múa trống; Múa quạt). Nhạc múa cơ bản và nhạc tiểu phẩm; đạo cụ; trang phục.

2

Tên sách

Giáo trình Múa dân tộc Thái

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam – NGND Phùng Hồng Quỳ, NGƯT Trần Đức Viễn (Biên soạn)

Nơi xuất bản

Hà Nội, Nxb Văn hóa dân tộc, 2013

Nội dung chính

Khái quát về dân tộc Thái và nghệ thuật Múa dân tộc Thái; Yếu lĩnh động tác múa dân tộc Thái: (Các động tác cơ bản; Múa khăn, quạt; Múa quả nhạc; Múa khăn; Múa nón; Múa đàn). Nhạc múa cơ bản và nhạc tiểu phẩm; đạo cụ; trang phục.

3

 

 

 

Tên sách

Giáo trình Múa dân tộc Tày

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam – NGƯT Kiều Thị Cậy

Nơi xuất bản

H: Văn hóa dân tộc, 2014

 

Nội dung chính

Khái quát về dân tộc Tày và nghệ thuật Múa dân tộc Tày. Yếu lĩnh các động tác múa: Múa quả nhạc; Múa quạt; Múa đàn. Phụ lục: Nhạc cơ bản và nhạc tiểu phẩm; đạo cụ; trang phục

4

 

 

 

Tên sách

Giáo trình Múa cổ điển Việt Nam

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam – Nhà giáo Nguyễn Tâm Kiên, NG. Nguyễn Thu Nga (biên soạn)

Nơi xuất bản

H: Văn hóa dân tộc, 2014

 

Nội dung chính

Những kiến thức cơ bản; Phần cơ bản trong gióng; Phần cơ bản ngoài gióng; Phần kỹ thuật, kỹ xảo; Đạo cụ; Phần trình thức, Tiểu phẩm, Trích đoạn

Tác giả

Trường CĐ Múa Việt Nam

Nơi xuất bản

Hà Nội, 2007

 

Nội dung chính

Lý luận về đào tạo diễn viên múa,; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo diễn viên múa trong thời kỳ hội nhập .

5

Tên sách

Giáo trình Múa cơ bản Châu Ro

Tác giả

Trường Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai

Nơi xuất bản

Biên Hòa, 2008

 

Nội dung chính

Khái quát tộc người Châu Ro; nghệ thuật múa Châu Ro, Yếu lĩnh múa cơ bản, các hướng và thế múa cơ bản Châu Ro.

 

6

Tên sách

Giáo trình Múa cơ bản Tộc người Mạ

Tác giả

Trường Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai

Nơi xuất bản

Biên Hòa, 2008

 

Nội dung chính

Khái quát tộc người Mạ; nghệ thuật múa tộc người Mạ; Yếu lĩnh múa cơ bản, các hướng và thế múa cơ bản Tộc người Mạ.

 

7

Tên sách

Giáo trình múa và phương pháp dạy trẻ vận động theo âm nhạc

Tác giả

Đinh Xuân Đại

Nơi xuất bản

Hà Nội. Nxb Hà Nội, 2007

 

Nội dung chính

Những kiến thức cơ bản về nghệ thuật múa. Phương pháp dạy trẻ múa và vận động theo âm nhạc. Một số bài múa và vận động theo âm nhạc

8

Tên sách

Giáo trình lý thuyết Âm nhạc (Nhạc lý cơ bản)

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Nơi xuất bản

Hà Nội. Nxb Văn hóa – Thông tin, 2010

 

Nội dung chính

Khái niệm cơ bản của hệ thống âm nhạc. Nốt nhạc, khuông nhạc và khóa nhạc. Các ký hiệu bổ trợ cho Trường độ, Cao độ. Những ký hiệu dùng cho biểu diễn âm nhạc. Tiết, nhịp và phách. Quãng. Hợp âm.Điệu thức, gam, giọng và vòng công năng. Chuyển giọng và dịch giọng. Điệu thức năm âm, gam năm bậc.

9

Tên sách

Giáo trình lý thuyết Âm nhạc (Hình thức âm nhạc)

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Nơi xuất bản

Hà Nội. Nxb Văn hóa – Thông tin, 2010

 

Nội dung chính

Khái niệm về âm nhạc và hình thức âm nhạc, phân biệt hình thức với thể loại. Các yếu tố diễn tả âm nhạc và các thành phần cấu trúc của hình thức âm nhạc. Chủ đề âm nhạc-các phần trong hình thức âm nhạc. Các dạng đoạn nhạc. Các hình thức đoạn đơn. Các hình thức âm nhạc lớn.

10

Tên sách

Giáo trình lý thuyết Âm nhạc (Âm nhạc dân gian Việt Nam)

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Nơi xuất bản

Hà Nội. Nxb Văn hóa – Thông tin, 2010

 

Nội dung chính

Nguồn gốc âm nhạc dân gian. Đặc trưng của âm nhạc dân gian và mối quan hệ của nó với múa dân gian. Âm nhạc dân gian vùng núi Bắc Bộ. Âm nhạc dân gian vùng Trường Sơn – Tây Nguyên. Âm nhạc dân gian vùng núi cực Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Âm nhạc dân gian vùng Trung Du Bắc Bộ - Đồng Bằng Bắc Bộ - Đồng Bằng Trung Bộ - Đồng Bằng Nam Bộ.

11

Tên sách

Giáo trình Âm nhạc

Tác giả

Nguyễn Văn Nhân

Nơi xuất bản

Hà Nội. Nxb Đại học Sư phạm, 2008

 

Nội dung chính

Phương pháp đọc và ghi chép nhạc. Phương pháp âm nhạc. phương pháp giảng dạy. Câu hỏi – bài tập - hướng dẫn tự học.

12

Tên sách

Giáo trình múa dân gian dân tộc Dao

Tác giả

Nguyễn Mai Hương - Phạm Thị Điền

Nơi xuất bản

Hà Nội. Nxb Trường ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh Hà Nội,2001

 

Nội dung chính

Những nét đại cương về người Dao. Hệ thống động tác múa cơ bản dân gian dân tộc Dao gồm: Múa chuông, múa chũm chọe.

13

Tên sách

Giáo trình Múa dân tộc Ba Na

 

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam – NGƯT Nguyễn Thị Ngân Quý, NGƯT Đỗ Thị Thu Hằng

Nơi xuất bản

H: Văn hóa dân tộc, 2015

 

Nội dung chính

Khái quát về dân tộc Ba Na và nghệ thuật Múa dân tộc Ba Na; Hệ thống, quy cách động tác Múa dân tộc Ba Na: Múa tay không; Múa trống Sơgơn. Một số điệu múa dân gian của người Ba Na; Nhạc cơ bản; đạo cụ; nhạc cụ; trang phục; lễ hội; nhà cửa.

14

Tên sách

Giáo trình Múa dân tộc Gia Rai

 

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam – NGƯT Nguyễn Thị Ngân Quý, NGƯT Đỗ Thị Thu Hằng

Nơi xuất bản

H: Văn hóa dân tộc, 2015

 

Nội dung chính

Khái quát về dân tộc Gia Rai và nghệ thuật Múa dân tộc Gia Rai; Hướng dẫn sử dụng giáo trình Múa dân tộc Gia Rai; Hệ thống quy cách động tác Múa dân tộc Gia Rai: Hệ thống múa dân tộc Gia Rai; Quy cách động tác. Nhạc cơ bản và nhạc tác phẩm; Một số hình ảnh về người Gia Rai và văn hóa truyền thống Gia Rai.

15

Tên sách

Giáo trình Múa dân tộc Cơ Tu

 

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam – NGƯT Nguyễn Thị Ngân Quý, NGƯT Đỗ Thị Thu Hằng

Nơi xuất bản

H: Văn hóa dân tộc, 2015

 

Nội dung chính

Khái quát về dân tộc Cơ Tu; Múa dân tộc Cơ Tu; Hướng dẫn sử dụng giáo trình Múa dân tộc Cơ Tu; Hệ thống quy cách động tác Múa dân tộc Cơ Tu. Tham khảo một số điệu múa; Nhạc tham khảo và nhạc tác phẩm; Một số hình ảnh của người Cơ Tu; Một số hình ảnh múa Cơ Tu biểu diễn trên sân khấu.

 

Các tin liên quan