Thư viện

Danh mục sách chuyên ngành Múa (1)

1

Tên sách

Đào tạo nghệ thuật biểu diễn múa trong đời sống hiện nay - (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ)

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam - Chủ nhiệm đề tài: NGND Vũ Dương Dũng; PGS.TS.NSND Lê Ngọc Canh; NGƯT Trịnh Quốc Minh; NGƯT Vũ Dương Dũng

Nơi xuất bản

  Hà Nội, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, 2013

Nội dung chính

Nghệ thuật biểu diễn múa trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập; Đào tạo nghệ thuật biểu diễn múa trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường; Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật biểu diễn múa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập.

2

Tên sách

Nghệ thuật Múa Khmer Nam Bộ

(Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ)

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam – chủ nhiệm đề tài. Nhóm tác giả: PGS.TS. NSND Lê Ngọc Canh, ThS.NGƯT Trịnh Quốc Minh, NSƯT Lâm Vĩnh Phương

Nơi xuất bản

   Hà Nội, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, 2013

Nội dung chính

Tổng quan tộc người và văn hóa Khmer Nam Bộ; Các hình thái Múa Khmer Nam Bộ; Nghệ thuật Múa Khmer Nam Bộ với các loại hình nghệ thuật khác; Âm nhạc Múa Khmer Nam Bộ; Bảo tồn và phát triển Múa Khmer Nam Bộ

3

Tên sách

Phương pháp kết cấu kịch bản múa

Tác giả

PGS.TS. Lê Ngọc Canh

Nơi xuất bản

H: Văn hóa thông tin, 2004

 

Nội dung chính

Phương pháp tư duy nghệ thuật múa. Đề tài và tình tiết kết cấu kịch bản múa. Phương pháp kết cấu kịch bản, một số kịch bản tham khảo.

4

Tên sách

Phương pháp sáng tác múa

Tác giả

NSND. Đặng Hùng

Nơi xuất bản

T.P.HCM: Nxb TP. Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2001

 

 

Nội dung chính

Nguồn gốc nghệ thuật múa. Phương pháp chọn đề tài, xây dựng kịch bản, kế hoạch án vũ. Nội dung, các hình thức, thể loại múa. Phương pháp dàn dựng, thủ pháp nghệ thuật, qui trình vận động của động tác, phương pháp thành lập câu, phương pháp lập tuyến, lập đội hình. Mối quan hệ giữa các loại hình phục vụ cho múa, ngôn ngữ múa.

5

 

 

 

Tên sách

Nghệ thuật múa thế giới

Tác giả

PGS.TS. Lê Ngọc Canh

Nơi xuất bản

H: Văn hóa thông tin, 2006

 

Nội dung chính

Tổng quan nghệ thuật múa trong nền văn minh thế giới, nguồn gốc, lịch sử và quá trình hình thành nền nghệ thuật múa của loài người. Nghệ thuật múa Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh, Châu Phi, Châu Đại Dương

6

 

 

 

Tên sách

Nghệ thuật múa dân tộc Việt

Tác giả

Lâm Tô Lộc

Nơi xuất bản

H: Văn hóa, 1979

 

Nội dung chính

Truyền thống múa lâu đời của dân tộc Việt. Múa dân gian, múa tôn giáo, múa cung đình, múa trong ca kịch truyền thống. Hình thức, thể loại, ngôn ngữ múa

7

Tên sách

Nghề múa cảm nhận và suy nghĩ

Tác giả

NSND. Trịnh Xuân Định

Nơi xuất bản

H: Hội nghệ sĩ Múa VN, 2007

 

Nội dung chính

Phần 1: Những kỉ niệm về bạn bè và đồng nghiệp

Phần 2: Những bài kí, tiểu luận, bài tổng kết về nghệ thuật múa, vai trò quan trọng của ngôn ngữ, chất liệu múa dân gian và gợi nên một số phương pháp phát triển múa dân gian, dân tộc

8

Tên sách

Nghệ thuật múa Mường

Tác giả

NSUT. Chí Thanh

Nơi xuất bản

H: Văn hoá Dân tộc, 2001

 

Nội dung chính

Khái quát lịch sử, địa lý, văn hoá, xã hội, phong tục tập quán.Tìm hiểu nền nghệ thuật múa dân tộc Mường.Phong tục lễ hội dân tộc và nghệ thuật múa. Múa dân gian cổ truyền và đương đại. Nội dung tư tưởng, âm nhạc, ngôn ngữ múa Mường. Nghệ thuật múa bảo tồn và phát triển.

9

Tên sách

Nghệ thuật múa chèo

Tác giả

PGS.TS. Lê Ngọc Canh

Nơi xuất bản

H: NXB Sân Khâu, 2003

 

Nội dung chính

Khái quát nghệ thuật múa Chèo, Phân loại múa Chèo, Hệ thống múa và đặc điểm múa Chèo.

 

10

Tên sách

Xoè Thái một giai đoạn phát triển độc đáo

Tác giả

NSUT.Bùi Chí Thanh - Cầm Trọng

Nơi xuất bản

H: Hội nghệ sĩ Múa VN, 2007

 

Nội dung chính

Khái lược về Xoè Thái, các đội xoè. Một số điệu Xoè dân gian Thái Tây Bắc

 

11

Tên sách

Văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tác giả

Ngô Văn Lệ - Nguyễn Văn Tiệp

Nơi xuất bản

H: NXB Giáo dục, 1998

 

Nội dung chính

Khái quát về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Văn hoá các dân tộc thuộc ngữ Hệ Nam Á - Ngữ hệ Nam Đảo, Hán Tạng. Thực trạng văn hoá các dân tộc và hướng tới xây dựng nền văn hoá tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

12

Tên sách

Vấn đề kế thừa và phát triển múa dân gian Việt Nam

Tác giả

NSUT. Ngân Quý

Nơi xuất bản

H: Hội nghệ sĩ Múa VN, 2007

 

Nội dung chính

Múa dân gian – di sản quý giá của nghệ thuật múa Việt Nam. Thực tiễn kế thừa và phát triển múa dân gian .Nâng cao chất lượng kế thừa và phát triển múa dân gian trên các lĩnh vực hoạt động để xây dựng nền nghệ thuật múa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

13

 

Tên sách

Duy trì – Phát triển nghệ thuật Múa truyền thống một số dân tộc miền nam Việt Nam

Tác giả

Viện Văn hoá nghệ thuật TP.HCM

Nơi xuất bản

H: Viện Văn hoá nghệ thuật TP.HCM, 1993

 

Nội dung chính

Các báo cáo, tham luận giới thiệu chung về múa các dân tộc. Công tác sưu tầm, sáng tác, biểu diễn và giảng dạy múa dân tộc Việt, Khmer, Chăm và Tây Nguyên…

14

Tên sách

Khái luận nghệ thuật Múa

Tác giả

PGS.TS. Lê Ngọc Canh

Nơi xuất bản

H: Văn hoá Thông tin, 1997

 

Nội dung chính

Nguồn gốc và sự hình thành nghệ thuật múa. Các hình thái nghệ thuật Múa. Đặc trưng nghệ thuật Múa. Thể loại nghệ thuật Múa.

15

Tên sách

Nghìn năm sân khấu Thăng Long

Tác giả

Trần Việt Ngữ

Nơi xuất bản

H: Viện Sân khấu - Trường ĐHSK&ĐA, 2001

 

Nội dung chính

Văn hoá nghệ thuật đàn trai. Nghìn năm sân khấu Thăng Long. Ngệ thuật Chèo sau 15 năm chuyển hoá thích nghi với văn hoá xã hội kinh tế thị trường.

16

Tên sách

Phong cách nghệ thuật Tuồng Đào Tấn

Tác giả

Sở Văn hoá Thông tin Bình Định

Nơi xuất bản

H: Viện Sân khấu - Sở Văn hoá Thông tin Bình định, 2005

 

Nội dung chính

Phong cách Tuồng Đào Tấn. Tìm hiểu phong cách Tuồng Đào Tấn qua một số tác phẩm.

17

Tên sách

Những sự kiện sân khấu Việt Nam qua thư tịch cổ

Tác giả

Nguyễn Thanh Vân

Nơi xuất bản

H: Viện Sân khấu – NXB Sân Khấu, 2002

 

Nội dung chính

Sách chính sử. Sách dã sử và bút ký. Bi ký.Hương Ước khoán lệ. Một số bản nhạc ca cải lương.

18

Tên sách

Kỷ yếu Trường Cao đẳng Múa Việt Nam 50 năm đào tạo và phát triển

Tác giả

Trường CĐ Múa Việt Nam

Nơi xuất bản

Hà Nội, 2009

 

Nội dung chính

Những biện pháp tăng cường công tác quản lý đào tạo. Đẩy mạnh sưu tầm, nghiên cứu khoa học và xây dựng chương trình. Đổi mới phương pháp giảng dạy. Xây dựng đội ngũ giảng viên. Quản lý học sinh sinh viên. Liên kết đào tạo tại Trường CĐ Múa Việt Nam.

19

Tên sách

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đổi mới phương pháp giảng dạy tại Trường CĐ Múa Việt Nam

Tác giả

Trường CĐ Múa Việt Nam

Nơi xuất bản

Hà Nội, 2009

 

Nội dung chính

Những vấn đề chung về đổi mới phương pháp giảng dạy; đổi mới phương pháp giảng dạy đối với bộ môn múa Dân tộc, múa Sân khấu truyền thống, múa Cổ điển châu Âu, Âm nhạc và Văn hóa tại trường Cao đẳng Múa VN.

20

Tên sách

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đào tạo diễn viên múa trong thời kỳ phát triển và hội nhập - Vấn đề và giải pháp

Tác giả

Trường CĐ Múa Việt Nam

Nơi xuất bản

Hà Nội, 2007

 

Nội dung chính

Lý luận về đào tạo diễn viên múa,; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo diễn viên múa trong thời kỳ hội nhập .

21

Tên sách

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo văn hóa, nghệ thuật và du lịch

Tác giả

Khối các trường Cao đẳng

Nơi xuất bản

Hà Nội, 2009

 

Nội dung chính

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin; Vai trò quan trọng của công nghệ thông tin trong giảng dạy; Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trường văn hóa nghệ thuật.

22

Tên sách

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giảng dạy múa Dân tộc ở trường Cao đẳng Múa Việt Nam - Vấn đề và giải pháp

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Nơi xuất bản

Hà Nội, 2009

 

Nội dung chính

Công tác giảng dạy múa dân gian dân tộc; từ lý luận đến thực tiễn. Những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.

23

Tên sách

Tiêu chí tuyển chọn học sinh năng khiếu múa

(Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ)

Tác giả

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam – Chủ nhiệm đề tài: NGND Trần Quốc Cường

Nơi xuất bản

Hà Nội, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. 2007

 

Nội dung chính

Cơ sở lý thuyết năng khiếu múa; Môi trường và năng khiếu múa; Thực trạng công tác tuyển sinh ở các cơ sở đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp; Những tiêu chí cơ bản và phương pháp tuyển chọn

24

Tên sách

100 Điệu múa truyền thống Việt Nam

Tác giả

Lê Ngọc Canh

Nơi xuất bản

Hà Nội. Nxb Văn hóa thông tin, 2001

 

Nội dung chính

100 điệu múa truyền thống Việt Nam: Múa chạy đàn, chèo, dâng hoa, kiếm, quạt…

25

Tên sách

Múa Dân gian các Tộc người Mạ, Chơro, Xtiêng vùng Đông Nam Bộ

Tác giả

Nguyễn Thành Đức

Nơi xuất bản

Hà Nội, Nxb Văn hóa dân tộc, 2004

 

Nội dung chính

Khái quát về các dân tộc; Múa dân gian các Tộc người Mạ, Chơro, Xtiêng với Văn hóa tộc người. Bảng kê các điệu múa Dân gian các dân tộc.

26

Tên sách

Múa – Trình thức võ thuật trên sân khấu cải lương

Tác giả

Nguyễn Thu Vân

Nơi xuất bản

Hà Nội. Nxb Sân khấu, 2005

 

Nội dung chính

Hoàn cảnh và cơ sở nảy sinh; Tiếp thu - kế thừa và phát huy truyền thống về múa trên sân khấu cải lương.

27

Tên sách

Múa dân gian Bắc Bộ

Tác giả

Phạm Thị Điền

Nơi xuất bản

Hà Nội. Nxb Văn hóa dân tộc, 2000

 

Nội dung chính

Múa Dân gian người Việt ở Bắc Bộ. Múa dân gian của một số dân tộc khác ở Bắc Bộ. Nắm vững bản sắc dân tộc để nâng cao chất lượng tác phẩm múa

28

Tên sách

Di Sản múa Dân gian vùng Tây Bắc

Tác giả

Chí Thanh

Nơi xuất bản

Hà Nội. Nxb Văn hóa dân tộc, 1998

 

Nội dung chính

Nguồn gốc, sự hình thành và phát triển Múa dân gian Tây Bắc. Những điều kiện quyết định sự hình thành và phát triển nghệ thuật múa dân gian. Nghệ thuật múa giao lưu và phát triển.

29

Tên sách

Xòe Thái

Tác giả

Lâm Tô Lộc

Nơi xuất bản

Hà Nội. Nxb Văn hóa, 1985

 Nội dung chính

 

Vài nét về văn hóa Thái. Xòe vòng.Thái.Xòe biểu diễn

30

Tên sách

Múa Dân gian một số dân tộc vùng Tây Bắc

Tác giả

Trương Văn Sơn, Nguyễn Thị Mai Hương

Nơi xuất bản

Hà Nội. Nxb Văn hóa dân tộc, 2003

 

Nội dung chính

Múa dân gian dân tộc Thái. Múa dân gian dân tộc Khơ mú, Hà Nhì, Mường, Lào, Dao. Nhạc múa.

 

Các tin liên quan