Giới thiệu

Đảng bộ Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

        Trước đây Đảng bộ Trường Cao đẳng Múa Việt Nam là một Chi bộ trực  thuộc Đảng ủy quận Cầu Giấy. Từ ngày 16/3/2009 trực thuộc Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Với thành tích liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ nhà trường đã được nâng cấp lên thành Đảng bộ theo Quyết định số 2041-QĐ/ĐUK ngày 15/5/2013 của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Hiện nay Đảng bộ có 39 đảng viên và được chia thành 03 chi bộ, gồm Chi bộ Khối Văn phòng; Chi bộ Khối Giáo viên Múa; Chi bộ Khối Giáo viên Văn hóa, Lý luận, Âm nhạc.

        Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ các cấp, trực tiếp là sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng bộ nhà trường đã khắc phục khó khăn và có nhiều cố gắng trong các hoạt động chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo được môi trường công tác lành mạnh, tập thể đoàn kết nhất trí, hăng hái thi đua lập thành tích cao trong công tác đào tạo và phục vụ chính trị chào mừng những sự kiện trọng đại, những ngày lễ lớn của đất nước và của nhà trường.

         Ngày 19/05/2015, Đảng bộ Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với chủ đề “Đoàn kết - sáng tạo - đổi mới - phát triển”. Đây là một sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên trong Trường, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, quyết tâm xây dựng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam thành Học viện Múa Việt Nam.

Dưới đây là danh sách BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020:

TT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

Chức vụ Đảng

1

Nguyễn Văn Quang

Hiệu trưởng

Bí thư

2

Vũ Dương Dũng

Phó Hiệu trưởng

Phó Bí thư

3

Đỗ Thị Thu Hằng

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

4

Cao Thị Hồng Minh

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

Ủy viên

5

Trần Hải Yến

Giảng viên – Phòng Đào tạo

Ủy viên

 

BCH Đảng bộ trường Cao đẳng Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các tin liên quan