Thông báo

Chương trình thi tốt nghiệp ngành Diễn viên múa năm học 2016 – 2017

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH THI TỐT NGHIỆP

NGÀNH DIỄN VIÊN MÚA

NĂM HỌC 2016 – 2017

Thứ  2. Ngày 12/6/2017:

BUỔI SÁNG

07h00 – 07h30

:

Đón khách

07h30 – 07h40

:

Công bố các quyết định liên quan đến kì thi.

07h40 – 07h50

:

Diễn văn khai mạc của Hiệu trưởng.

07h50 – 09h00

:

Múa Cổ điển Châu Âu K39/6.

09h00 – 09h10

:

Giải lao 10’.

09h10 – 10h20

:

Múa Cổ điển Việt Nam K2DT- Lớp Nữ A.

10h20 – 11h30

:

Múa Cổ điển Việt Nam K2DT - Lớp Nam.

BUỔI CHIỀU

14h30 – 15h45

:

Múa Cổ điển Việt Nam K3/2.

Thứ  3. Ngày 13/6/2017:

BUỔI SÁNG

08h00 – 09h10

:

Múa Cổ điển Việt Nam K2DT - Lớp Nữ B.

09h10 – 10h20

:

Múa Dân gian Dân tộc K39/6.

10h20 – 10h30

:

Giải lao 10’.

10h30 – 11h40

:

Múa Dân gian dân tộc K2DT.

BUỔI CHIỀU

14h30 – 15h40

:

Múa Dân gian Dân tộc K3/2

Thứ  4. Ngày 14/6/2017:

BUỔI SÁNG

08h00’ - 10h00’

:

Kỹ thuật Biểu diễn Tác phẩm múa.

10h00’ - 11h30’

:

Tọa đàm công tác đào tạo.

 

Các tin liên quan