Thông báo

Chương trình thi tốt nghiệp năm học 2017 - 2018

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH THI TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC 2017 - 2018

 Thứ  3. Ngày 29/5/2018:

BUỔI SÁNG

08h00 đến 08h30

:

Đón khách & các thủ tục liên quan đến kì thi

08h30 đến 09h45

:

Múa Cổ điển Việt Nam- Lớp Nữ A/B K3DT.

09h45 đến 10h00

:

Nghỉ giải lao.

10h00 đến 11h15

:

Múa Dân gian Dân tộc - Lớp Nam/Nữ NH K3DT.

BUỔI CHIỀU

14h30 đến 15h15

:

Múa Cổ điển Việt Nam - Lớp Nam K3DT.

15h15 đến 15h30

:

Nghỉ giải lao.

15h30 đến 16h45

:

Múa Dân gian Dân tộc - Lớp Nam/Nữ K4/2.

Thứ  4. Ngày 30/5/2018:

BUỔI SÁNG

08h00 đến 09h15

:

Múa Cổ điển Việt Nam - Lớp Nam/Nữ NH K3DT.

09h15 đến 10h30

:

Múa Dân gian Dân tộc - Lớp Nam/Nữ A/B K3DT.

10h30 đến 10h45

:

Nghỉ giải lao.

10h45 đến 11h55

:

Múa Cổ điển Việt Nam - Lớp Nam/Nữ K4/2.

 

Thứ  5. Ngày 31/5/2018:

BUỔI SÁNG

08h00 đến 11h00

:

Kĩ thuật biểu diễn Tác phẩm múa

 

Thứ 6. Ngày 01/6/2018:

BUỔI SÁNG

08h00 đến 10h30

:

Nghệ thuật Biên đạo múa K2BĐ

10h30 đến 11h30

:

Tọa đàm Công tác đào tạo

Các tin liên quan