Ban giám hiệu

Chi bộ Khối Giáo viên Văn hóa, Lí luận, Âm nhạc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     Thực hiện theo Hướng dẫn số 36-HD/ĐUK ngày 09/03/2017 của Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Và học tập chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kế hoạch số 03-KH/ĐU của Đảng ủy trường Cao đẳng Múa Việt Nam ngày 20/04/2018, chiều ngày 21/06/2018 tại Văn phòng khoa VH-KTCB đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề: “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     Tại buổi sinh hoạt, Đại diện Ban chấp hành chi bộ,  Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa –Bí Thư chi bộ đã phát biểu chỉ đạo việc nghiên cứu học tập, vận dụng làm theo phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết và thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là mẫu mực cho những giá trị nhân văn cao cả của tâm hồn, trí tuệ, nhân cách, khí phách, tinh hoa văn hóa cao đẹp con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Thực tiễn cho thấy, việc vận dụng tư tưởng, phong cách của Người vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao luôn có ý nghĩa quyết định đến sự thành công. Ý thức rõ được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Chi bộ Khối GV Văn hóa, Lí luận, Âm nhạc hàng năm đều xây dựng kế hoạch cho các đảng viên và quần chúng tại cơ sở nỗ lực ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nắm vững những nội dung khái quát nhất về phong cách, tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Hồ Chí Minh. Đối với chuyên đề năm nay, Chi bộ mong muốn các đảng viên, quần chúng cần phải nghiên cứu sâu chuyên đề, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, phù hợp, thiết thực, nhất là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài.

     Tại buổi sinh hoạt, 02 đ/c đảng viên Bùi Phương Hảo và Đinh Thị Thu Hà đã trình bày tham luận của bản thân về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là hai đảng viên trẻ của chi bộ, đại diện cho hai khoa: VH-KTCB và Khoa Âm nhạc trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng để được đứng chính thức trong hàng ngũ của đảng: tìm hiểu và thực hiện nghiêm túc các quy định trong Đảng, không ngừng học hỏi nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác chuyên môn, NCKH; tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, phong cách Hồ Chí Minh và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, chuyên môn theo phong cách của Người. Sau khi lắng nghe hai tham luận, các đ/c đảng viên trong chi bộ đã có nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi sôi nổi, nhằm làm sâu sắc thêm nội dung học tập và làm theo lời Bác về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

     Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, đ/c Đỗ Thị Thu Hằng – Đảng ủy viên rất vui mừng với những nỗ lực của các đảng viên trong chi bộ trong những năm qua đã đạt được, những hoạt động nghiêm túc, kế hoạch cụ thể mà chi bộ đã đề ra để “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự phát huy hiệu quả, tác dụng thiết thực đối với hoạt động của chi bộ cũng như quá trình rèn luyện. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục phát huy và có những buổi sinh hoạt chuyên đề hiệu quả hơn nữa, thiết thực hơn nữa để góp phần xây dựng đảng viên xuất sắc, chi bộ trong sạch, Đảng bộ vững mạnh./.

Tin và ảnh: Cao Thị Phương Nhung