Tin Tức Sự Kiện

Cán bộ trường Cao đẳng Múa Việt Nam tham gia lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2016”

     Nhằm bồi dưỡng kiến thức quản lý và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chuẩn hóa năng lực đội ngũ cán bộ cho Nhà trường đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ của trường Cao đẳng Múa Việt Nam trong thời gian tới, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã ra quyết định số 273/QĐ-CĐMVN ngày 02 tháng 11 năm 2016 cử 04 đồng chí là trưởng, phó các phòng, khoa tham gia lớp học “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2016”:

  1. Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa – Quyền Trưởng khoa Âm nhạc;
  2. Đ/c Hà Trung Thu – Phó Trưởng phòng NCKH & Thư viện;
  3. Đ/c Cao Chí Thành – Phó Trưởng khoa Múa Nước ngoài;
  4. Đ/c Sân Thị Thủy – Phó Giám đốc TT Đào tạo & Bồi dưỡng.

     Lớp bồi dưỡng kéo dài từ ngày 15/11/2016 đến hết ngày 25/11/2016 tại Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, thể thao và du lịch với các chuyên đề thiết thực do các giảng viên là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ giảng dạy:

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng với chuyên đề: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng.

PGS.TS Ngô Thành Can với chuyên đề: Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng.

PGS.TS Phạm Khắc Ánh với chuyên đề: Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng.

TS. Nguyễn Thị Hà với chuyên đề: Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng và chuyên đề: Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác.

PGS.TS Lê Ngọc Thắng với chuyên đề: Phân cấp quản lý trong lĩnh vực văn hóa – xã hội.

    Kết thúc chương trình bồi dưỡng, các đ/c tham gia lớp học đã tiến hành làm bài kiểm tra để lớp bồi dưỡng đánh giá mức độ nhận thức của người học cũng như hiệu quả của lớp bồi dưỡng để rút kinh nghiệm cho các khóa sau tổ chức ngày càng hiệu quả hơn. Những đ/c đạt yêu cầu đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương./.

ThS. Đỗ Thị Phương Thảo

Các tin liên quan